11 Ağustos 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32276

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “01.41.31”, “06.20.01”, “08.99.90”, “28.92.10”, “33.20.38”, “47.89.20” ve “86.21.90” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “35.14.02”, “59.11.03”, “66.13.01” satırları yürürlükten kaldırılmış; “35.14.03” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “35.14.04” ve “35.14.05” satırları, “59.11” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “59.11.04” ve “59.11.05” satırları, “V” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “66.13.02” ve “66.13.03” satırları ve “86.21.04” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “86.21.05” satırı eklenmiştir.

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.