28 Temmuz 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32262

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK

VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

LİSELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Bestecilik ve orkestra şefliği anasanat dalı: Bestecilik,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı birlikte yürütür.