21 Haziran 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32228

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 1/6/2015 tarihli ve 29373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az üçte iki çoğunluğu” ibaresi “salt çoğunluğu” şeklinde, “ikiyi” ibaresi “toplam üye sayısının 1/3’ünü” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “en az üçte iki çoğunluğu” ibaresi “salt çoğunluğu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.