5 Haziran 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32212

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/7/2020 tarihli ve 31191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Burs, oransal indirim ve desteklerin kesilmesi

MADDE 35- (1) Burs, oransal indirim ve desteklerin kesilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.