28 Mayıs 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32204

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 4/6/2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin on dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(14) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde; jüri üyelerinin önerileriyle son hâline getirilmiş tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını Enstitüye teslim etmesi ve tezinin elektronik formatını Üniversitenin Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine yüklemesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin on beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(15) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde; jüri üyelerinin önerileriyle son hâline getirilmiş tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını Enstitüye teslim etmesi ve tezinin elektronik formatını Üniversitenin Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine yüklemesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde; jüri üyelerinin önerileriyle son hâline getirilmiş tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını Enstitüye teslim etmesi ve tezinin elektronik formatını Üniversitenin Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine yüklemesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine karar verilir. EYK talep hâlinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin azami süresinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.