13 Mayıs 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32189

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/10/2003 tarihli ve 25272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.