10 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32186

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI SÖZLEŞMELİ PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.