10 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32186

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

M.K.E. KURUMU TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/12/1992 tarihli ve 21430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M.K.E. Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.