4 Mayıs 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32180

DÜZELTME

1/5/2023 tarihli ve 32177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/4/2023 tarihli ve 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın Ek-2’sindeki KURE-2 terimine ait tanımda sehven “ABD Doları” şeklinde yer alan ibare “Avro” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.