30 Nisan 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32176

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tez danışmanı ile öğrenci arasındaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamındaki karşılıklı görev ve sorumluluklara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tez danışmanı ile öğrenci arasındaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamındaki karşılıklı görev ve sorumluluklara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tez danışmanı ile öğrenci arasındaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamındaki karşılıklı görev ve sorumluluklara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.