29 Nisan 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32175

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ

İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARININ ÖDEME HİZMETLERİ

ALANINDAKİ VERİ PAYLAŞIM SERVİSLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “30/4/2023 tarihine kadar” ibareleri “30/6/2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.