27 Nisan 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32173

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMASI VE

YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/4/2018 tarihli ve 30401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Her türlü basılı ve görsel yayın yapmak, öğrencilerin ve/veya diğer katılımcıların kariyerlerine katkı sağlayacak ücretli veya ücretsiz kurs ve/veya eğitimler vermek, bu eğitimlerin sonunda sertifika, katılım ve/veya başarı belgesi vermek."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde, “mezunlar derneğinden,” ibaresi “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği üyeleri ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.