10 Nisan 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32159

KANUN

SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİNE

İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İTALYAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7454

Kabul Tarihi: 5/4/2023

MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da imzalanan “Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9/4/2023