1 Nisan 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32150

KANUN

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA FİNLANDİYA CUMHURİYETİNİN

KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7448

Kabul Tarihi: 30/3/2023

MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/3/2023