29 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32147

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ

NO: 2023/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 23/3/2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 22/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.