17 Mart 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32135

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER GÜVENLİK DANIŞMA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA

YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/9/1997 tarihli ve 23106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.