11 Mart 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32129

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Verilecek krediler, Kurumun finansal imkânları ölçüsünde alınacak Yönetim Kurulu kararı ile karşılanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.