10 Mart 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32128

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/2)

MADDE 1- 23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yedinci” ibaresi “sekizinci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 23/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.