8 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32126

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/10/2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde, zarar gören ruhsatlı veteriner hekim muayenehane ve/veya polikliniklerinden, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartlar 6/2/2024 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.