7 Mart 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32125

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2020 tarihli ve 31250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.