17 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32107

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/37)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/10)

MADDE 1- 19/11/2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklemelerinde üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile 2/5/2023 tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteklemelerinde üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile 31/3/2023 tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi, dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bu Tebliğe konu üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat eden çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanan destekleme tutarları, Ziraat Bankasına başvurmaları halinde mirasçılarına nakit olarak ödenir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin EK-1’inin “Bitkisel Üretim Destekleme Birim Fiyatları” başlıklı tablosunun (7) numaralı “Fark Ödemesi Destekleri” bölümünün (8) numaralı satırında yer alan “110” ibaresi “160” şeklinde ve (10) numaralı satırında yer alan “50” ibaresi “70” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin EK-2’sinin “Destekleme Uygulama Takvimi” başlıklı tablosunda yer alan “Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği”, “Organik Tarım Desteği”, “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” ve “Toprak Analizi Desteği” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Yağlı Tohumlu Bitkiler

Fark Ödemesi Desteği

30/9/2022

2/5/2023

5 (Beş) Gün

 

Mayıs 2023

”

“

Organik Tarım Desteği

Tebliğ yayım tarihi

8/5/2023

5 (Beş) Gün

 

Haziran 2023

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Tebliğ yayım tarihi

8/5/2023

5 (Beş) Gün

1/1/2022- 31/12/2022

Haziran 2023

”

“

Toprak Analizi Desteği

Tebliğ yayım tarihi

31/3/2023

5 (Beş) Gün

 

Nisan 2023

”

MADDE 6- Aynı Tebliğin EK-4’ünün “Destekleme Talep Formu” başlıklı tablosundaki “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “24/02/2023” ibareleri “8/5/2023” şeklinde ve “Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği” satırında yer alan “31/3/2023” ibaresi “2/5/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.