5 Şubat 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32095

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Son yarıyıl veya son genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan ve mezun durumunda olan öğrencinin ders yükü, kendi isteği ve danışman önerisi ile 15 AKTS kredisi artırılabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.