4 Şubat 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32094

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) TOEFL ITP: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Sınavını,” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.