3 Şubat 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32093

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” şeklinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” şeklinde, “Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü” ibaresi “Denizcilik Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.