1 Şubat 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32091

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin ikinci bölümü ve 113 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.