28 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32087

YÖNETMELİK

Kapadokya Alan Başkanlığından:

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ÜCRETE TABİ BAŞVURULAR VE

SUNULACAK HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLERE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular  ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Alan Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız