28 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32087

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 12/2/2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve madeni yağ üreticileri bu formları lisans başvurusunda Kuruma ibraz etmek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.