25 Ocak 2023 Tarihli ve 32084 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

––  Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)

––  Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2015/18831 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2017/39239 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2018/36513 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/9769 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/24604 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.