25 Ocak 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32084

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden genel not ortalamaları 3.00 ve üzeri olan öğrenciler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından içerik ve düzey olarak onaylanması durumunda, eğitimleri boyunca en çok iki yüksek lisans dersini (NI) dersi olarak alabilirler. Öğrencinin Üniversitede alıp başardığı bu derslerle ilgili bir yüksek lisans programına kayıt olması durumunda ilgili dersler, notlarıyla birlikte intibak edilmek üzere değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.