23 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32082

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav yapılır. Üniversite Kültürü ile Girişimcilik ve Proje Kültürü dersleri için ara sınav yapılmaz. Bitirme tezi veya mezuniyet projesi dersleri için ara sınav yapılıp yapılmamasına ise ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurulları tarafından karar verilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.