23 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32082

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanının görüşü alınarak Rektör tarafından en az üç en fazla beş müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından biri Müdüre (Başhekim) vekalet eder. Müdürün (Başhekim) görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.