21 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32080

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- (1) Mezuniyet tarihi; yarıyıl/yılsonu, bütünleme, tek ders ve ek sınavlar için akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinin bitiminden sonraki ilk iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar staj, işletmede mesleki eğitim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, arazi çalışması ve diğer benzeri çalışmalar nedeniyle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla kalan öğrenciler ise o eğitim-öğretim yarıyılının/yılının da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.