16 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32075

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/10/2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınavlarda tam puan 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Sınav sonuçlarının OBİS girişi Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim akademik takviminde belirtilen sınav bitiş tarihleri dikkate alınarak, OBİS’te ilan edilen not girişi bitiş tarihine kadar dersi veren öğretim üyesi tarafından tamamlanır. Başarı notu; ara sınav notunun %30’u ile yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı notunun %70’inin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavından alınan puanın yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 puan olması gerekir. Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda tez yazımı, danışmanın gerekçeli görüşü ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce olarak yapılabilir.”

“a) Lisansüstü programlardaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren tablo aşağıdaki şekildedir:

Yüksek Lisans

Doktora

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

Puan

Başarı notu

Ağırlık Katsayısı

95-100

A1

4,00

95-100

A1

4,00

90-94

A2

3,75

90-94

A2

3,75

85-89

A3

3,50

85-89

A3

3,50

80-84

B1

3,30

80-84

B1

3,30

75-79

B2

3,10

75-79

B2

3,10

70-74

B3

2,90

0-74

F1 (Başarısız)

1,75

0-69

F1 (Başarısız)

1,75

 -

F2 (Devamsız)

0

-

F2 (Devamsız)

0

 

 

 

”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.