14 Ocak 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32073

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 22)

MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “beş bin” ibaresi “on bin” olarak, “on iki bin beş yüz” ibaresi “yirmi beş bin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “beş yüz” ibaresi “bin” olarak, “bin iki yüz elli” ibareleri “iki bin yedi yüz elli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “beş yüz” ibareleri “bin” olarak, “bin iki yüz elli” ibareleri “iki bin yedi yüz elli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.