13 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32072

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin ders alması

MADDE 8- (1) İngilizce hazırlık sınıfı sonunda dil yeterliğini kanıtlamış ve program derslerine başlamamış olan lisansüstü öğrencileri Yaz Öğretiminde ders alabilirler.

(2) İngilizce hazırlık sınıfı sonunda dil yeterliğini kanıtlamış ve program derslerine başlamamış olan lisans öğrencileri Yaz Öğretiminde ders alamazlar.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.