9 Ocak 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32068

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM VE FİNANSAL DÜZENLEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.