31 Aralık 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32060

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ

MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/168/2013)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’in EK IV’ündeki “Tip onayıyla ilgili olarak bu Yönetmeliğin uygulanması için zaman çizelgesi” başlıklı tablonun 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.1, 1.5.2 ve 1.8.1 numaralı satırlarında yer alan “31.12.2022” ibareleri “31.3.2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.