29 Aralık 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32058

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 “2023 yılı harmanlama yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan %3 (V/V) oranındaki harmanlama yükümlülüğü, 2023 yılı için %2 (V/V) olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.