27 Aralık 2022 Tarihli ve 32056 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Adına 6 Aralık 2022 Tarihinde İmzalanan Ekli 2021 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Planına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6611)

 

YÖNETMELİKLER

––  Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tarım ve Orman Araçlarının ve Motorlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2018/985)

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.