14 Aralık 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32043

DÜZELTME

10/12/2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9/12/2022 tarihli ve 6513 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in sehven yayımlanmayan eki “Ek:1 ZİYARET İSTEK FORMU” aşağıdaki şekilde eklenerek düzeltilmiştir.

 

Eki için tıklayınız