11 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32040

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/12/2017 tarihli ve 30264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 6 ncı ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Cumhuriyet” ibareleri “Sivas Cumhuriyet” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.