5 Aralık 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32034

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 5/7/2021 tarihli ve 31532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddelerinde yer alan “Engelliler” ibareleri “Engelsiz Yaşam” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.