4 Aralık 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32033

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 17/5/2021 tarihli ve 31484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlık iletişimi konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri” ibaresi “Üniversite öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.