30 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32029

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/33)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33)’in 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki “Hyosung TNC” ibaresi “Hyosung TNC Corporation” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.