30 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32029

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ YÜKLERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI VE YÜKLEME

EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Asfalt ürünleri” ibaresi “Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.