15 Kasım 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32014

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/8/2022 tarihli ve 31924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “F1” ibaresi “D” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.