6 Kasım 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32005

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİNİ İLİMLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Cumhuriyet Üniversitesi” ibareleri “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.