28 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31997

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK

DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS

ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2011-6 )’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 16/3/2011 tarihli ve 27876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2011-6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.