26 Ekim 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31995

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramında” ibaresi “ekim ayının sonuna kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.