25 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31994

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/27)

MADDE 1- 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Ek-72’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yalova Kıvırcığı Ek-73’te, Yığılca Bal Arısı Ekotipi Ek-74’te” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-73 ve Ek-74 eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 -Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız